Luoi thep B40 TB16

Liên hệ

Mã ID : Luoi thep B40 TB16
Giá bán :Liên hệ
Thông tin chi tiết
 
Chủng loại: 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, ....

Tiu chuẩn : GOST 3SP/PS 380-94, ASTM A36, BS 4360 43A

 
Thứ tự Tn sản phẩm Độ di
(m)
Trọng lượng
(Kg)
Thp H ( H-Beam) JIS G3101 SS400
1 H 100 x 100 x 6 x 8 Chn 12 206,4
2 H 125 x 125 x 6.5 x 9 Chn 12 285,6
3 H 150 x 150 x 7 x 10 Chn 12 378
4 H 200 x 200 x 8 x 12 China 12 606
5 H 250 x 250 x 9 x 14 China 12 868,8
6 H 300 x 300 x 10 x 15 China 12 1.128
7 H 350 x 350 x 12 x 19 Chn 12 1.644
8 H 400 x 400 x 13 x 21 Chn 12 2.064
9 H 488 x 300 x 11 x 18 Chn 12 1.536
10 H 588 x 300 x 12 x 20 Chn 12 1.812
11 H 390 x 300 x 10 x 16 Chn 12 1.284
12 H 175 x 175 x 7.5 x 11 Chn 12 484,8
13 H 294 x 200 x 8 x 12 Chn 12 681,6
14 H 200 x 200 x 8 x 12 JIS G3101 12 598,8
15 H 340 x 250 x 9 x 14 Chn 12 956,4
Sản phẩm cùng loại

Luoi thep B40 TB24

Giá bán : Liên hệ

Luoi thep B40 TB23

Giá bán : Liên hệ

Luoi thep B40 TB22

Giá bán : Liên hệ

Luoi thep B40 TB21

Giá bán : Liên hệ

Luoi thep B40 TB20

Giá bán : Liên hệ

Luoi thep B40 TB19

Giá bán : Liên hệ

Luoi thep B40 TB18

Giá bán : Liên hệ

Luoi thep B40 TB17

Giá bán : Liên hệ

Luoi thep B40 TB15

Giá bán : Liên hệ

Luoi thep B40 TB14

Giá bán : Liên hệ

Luoi thep B40 TB13

Giá bán : Liên hệ

Luoi thep B40 TB11

Giá bán : Liên hệ

Quay trở về    Đầu trang